Kontakt

URAM - KAMENOSOCHÁRSTVO

objednávky: Rastislavova 83/C      dielňa: Rastislavova 91/A

040 01 Košice

Tel. - objednávky:   055/62 289 00

mobil:  objednávky:  0910 901 678

e-mail:  objednavky@uram-kamenosocharstvo.sk