Cintorínska architektúra

 

- panelové hrobky 1 až 3-osobné

- zakrytie hrobov z prírodného kameňa

- zakrytie hrobov z umelého kameňa

- náhrobné kamene

- urnový háj, stena kolumbária

Pomníky aj podľa vlastného návrhu /fotografia, nákres/